• stanovanjske stavbe
 • |
 • javne stavbe
 • |
 • poslovne stavbe
 • |
 • idustrijska gradnja
 • |
 • notranja oprema
 • |
 • študije
 • |
 • dizajn
 • |
 • natečaji
 • |
 • urbanizem
HIŠA OB GOZDU

Oblikovanje objekta izhaja iz potrebe po formiranju jasnega in transparentnega koncepta bivanja, ki nudi stanovalcem optimalne bivalne pogoje in kar najbolje komunicira s svojo okolico. Tipologija objekta se prilagaja prostorskim danostim izbranega zemljišča in je sestavljena iz elementov »hiše v hrib« in atrijske hiše. Zasnovana je kot tridelni volumen, ki sledi konfiguraciji terena. Na ta način je omogočeno optimalno osončenje bivalnih prostorov ter formiranje notranjega atrija, ki nudi stanovalcem osrednji zunanji bivalni prostor in želeno intimo ter briše mejo med zunaj in znotraj.

LOKACIJA: Zgornje Radvanje, Maribor, Slovenija I PROGRAM: Enodružinska hiša I LETO: 2011 I NAROČNIK: Privatni I VELIKOST: 480 m2 I ZUNAJA UREDITEV: 700 m2 I TEAM: Damir Černoga, Iztok Trop

 

arhiland arhitektura | info@arhiland.com