• stanovanjske stavbe
 • |
 • javne stavbe
 • |
 • poslovne stavbe
 • |
 • idustrijska gradnja
 • |
 • notranja oprema
 • |
 • študije
 • |
 • dizajn
 • |
 • natečaji
 • |
 • urbanizem
VEČNAMENSKI OBJEKT ZA KULTURNE IN ŠPORTNE PRIREDITVE V BOVCU

Objekt se urbanistično navezuje na obstoječo pot Žaršče – Bovec, zaključuje gradbeno linijo zgornjega Bovškega trga, hkrati pa spoštuje velikostni red in hierarhijo prostora, saj se nahaja v bližini cerkve Sv. Urha in predvidenega turističnega kompleksa Žaršče. Deli se na osnovni, južni del z osrednjo telovadnico, fitness studijem, večnamensko šolsko dvorano, wellness centrom in spremljevalnimi prostori in na severni del, ki zavzema garažno hišo z novo zasnovanimi športnimi igrišči nad njo. Fasada objekta je zasnovana kot fluidna narebrana struktura, ki s svojimi vertikalnimi vogalnimi zamiki mehča sicer ortogonalno gradbeno linijo vzdolžnega gabarita fasadnega pasu. Nad delom ravne strehe južnega dela objekta je locirana pohodna platforma, opremljena z mikrourbano opremo.

LOKACIJA: Bovec, Slovenija I LETO: 2008 – 2011 I NAROČNIK: Občina Bovec I BRUTO TLORISNA POVRŠINA: 14.030m2 I TEAM: Izdelovalec in avtor projekta je družba Projekt d.d. Nova Gorica, projektant sodelavec : Aleksandar Vicko

arhiland arhitektura | info@arhiland.com