• stanovanjske stavbe
 • |
 • javne stavbe
 • |
 • poslovne stavbe
 • |
 • idustrijska gradnja
 • |
 • notranja oprema
 • |
 • študije
 • |
 • dizajn
 • |
 • natečaji
 • |
 • urbanizem
DVOGENERACIJSKE HIŠE

Konfiguracija obstoječega terena, ki je namenjen za pozidavo s šestimi hišami je specifična zaradi njegovega konstantnega naklona. Naloga je bila oblikovati tipologijo hiš za dve generaciji stanovalcev, ki bodo imele ugodne pogoje za bivanje, hkrati pa bodo izkoriščale naravne danosti parcel, na katerih so umeščene. Objekti so konceptualno zamišljeni tako, da lahko sprva funkcionirajo kot enodružinske hiše, katere je v skladu s kasnejšimi potrebami mladih družin mogoče »predelati« v dvodružinske hiše. Konceptualni shemi sledi shema faznosti gradnje, saj je sprva mogoče graditi samo pritlične enote ali primeru večjih prostorskih potreb tudi nadstropne etaže. V kasnejši, drugi fazi so predvidene nadzidave objektov ter morebitne adaptacije obstoječih prostorov.

LOKACIJA: Gradiška, Maribor, Slovenija I PROGRAM: Zasnova hiš za dve generaciji I LETO: 2010 I NAROČNIK: Privatni I VELIKOST: 6 x 170 m2 I ZUNAJA UREDITEV: 4.600 m2 I TEAM: Damir Černoga, Iztok Trop

arhiland arhitektura | info@arhiland.com