• stanovanjske stavbe
 • |
 • javne stavbe
 • |
 • poslovne stavbe
 • |
 • idustrijska gradnja
 • |
 • notranja oprema
 • |
 • študije
 • |
 • dizajn
 • |
 • natečaji
 • |
 • urbanizem
TRNOVSKE VILE

Lokacija, ki leži med Opekarsko cesto in Jelovškovo ulico, v neposredni bližini egipčanske ambasade je zelo atraktivna, saj zaokrožuje urbano pozidavo dela Trnovega, na severu pa meji na večje nepozidane zelene površine. Investitor je želel na predmetni parceli graditi stanovanja za trg. Projekt v dveh samostojnih lamelah obravnava individualne stanovanjske enote. Vsa stanovanja so dvoetažna in imajo pripadajoče lože oziroma balkone, pritlična pa tudi navezavo na lastna zemljišča. Objekti so zasnovani kar se da racionalno, iz modernih materialov, fasade so zamišljene v kombinaciji fasadnih plošč in steklenih površin velikega formata.

LOKACIJA: Ljubljana, Slovenija I PROGRAM: Individualne stanovanjske enote I LETO: 2009 I NAROČNIK: PROJEKT MR inženiring d.d. I VELIKOST: 1.200 m2 I TEAM: Damir Černoga, Iztok Trop

arhiland arhitektura | info@arhiland.com