• stanovanjske stavbe
 • |
 • javne stavbe
 • |
 • poslovne stavbe
 • |
 • idustrijska gradnja
 • |
 • notranja oprema
 • |
 • študije
 • |
 • dizajn
 • |
 • natečaji
 • |
 • urbanizem
IZDELAVA CELOTNE GRAFIČNE PODOBE ZA PROJEKT IRENES (INTEGRATED RENEWABLE ENERGY SCHEME)

Oblikovanje grafične predstavitve projekta IRENES, katerega namen je razviti demonstracijski projekt integriranega sistema uporabe obnovljive energije za majhno mesto v Bosni in Hercegovini. Potrebe po energiji bodo zagotovljene s vsemi razpoložljivimi obnovljivimi viri energije: sonce, voda, veter, geotermalna energija in biomasa skupaj z manjšimi GHG emisijami. Oblikovanje sejemske postavitve in spremljajočega promocijskega materiala za predstavitev projekta IRENES na konferenci “Sustainable development: a challenge for European research”, Brussels (26-28 May 2009)

PROGRAM: Dizajn plakatov, ilustracij in ostalega promocijskega materiala I LETO: 2009 I NAROČNIK: Zoï Environment Network, International Environment, Ženeva, Švica I TEAM: Aleksandar Vicko

arhiland arhitektura | info@arhiland.com