• stanovanjske stavbe
 • |
 • javne stavbe
 • |
 • poslovne stavbe
 • |
 • idustrijska gradnja
 • |
 • notranja oprema
 • |
 • študije
 • |
 • dizajn
 • |
 • natečaji
 • |
 • urbanizem
DSO JEZERCA - Bovec

Objekt je projektiran kot sodobni dom za ostarele občane, kot mešanica dveh različnih tipologij stanovanjskih enot – klasičnih enot tipa tretje generacije (dementni in negovalni oddelek), ter štirih gospodinjskih skupnosti (tip četrte generacije) in kot tak ponuja 64 postelj za oskrbovance. Oblikovno, likovno in funkcionalno je razdeljen na dva karakteristična, med seboj prepletena dela: bazo – pritličje objekta ter lamele – ortogonalne nadstropne dele, ki se zaključijo s sodobno interpretacijo značilne trentarske hiše in njene strehe. Objekt je zasnovan kot večstopenjski in lamelni in se postopoma dviguje. Razčlenjenost na bazo in lamele ter razgibanost streh nad prečnimi lamelami, optično zmanjšujejo gabarit objekta.

LOKACIJA: Bovec, Slovenija I PROGRAM: Kompleks “Jezerca” – Dom starejših občanov (mešanega tipa – 64 postelj) z okolico I LETO: 2011 I NAROČNIK: Občina Bovec I VELIKOST PARCELE: 9.450 m2 I BRUTO TLORISNA POVRŠINA: 6.930 m2 I TEAM: Izdelovalec in avtor projekta je družba Projekt d.d. Nova Gorica, projektant sodelavec : Aleksandar Vicko

arhiland arhitektura | info@arhiland.com