Cilj arhitekturnega biroja Arhiland je, da se pozicionira na mednarodnem trgu kot sodoben in progresiven studio. V svoji dejavnosti je osredotočen na arhitekturno projektiranje in oblikovanje, razumevajoč različna prostorska merila – od načrtovanja stavb, do nivoja obdelave detajlov, izdelve notranje opreme, vse do strateškega urbanističnega načrtovanja. Vizijo podjetja predstavlja kritičen pogled na vsako projektno nalogo, ter aktiven pristop skozi vse faze projektiranja, s ciljem odgovoriti na naročnikove individualne potrebe s kreativnimi, inovativnimi in racionalnimi rešitvami.

 

Vsak projekt je edinstven, kot je edinstvena njegova lokacija, kontekst in specifični pogoji, ter kot tak zahteva subtilno obravnavo. Sodelovanje in vključevanje v aktiven pristop skozi vse faze projektiranja, od snovanja začetnih skic, izdelave načrtov, nadzora nad izvajanjem, do zaključenega objekta, so ključni za kakovost izvedenih objektov, ki jih snujemo v simbiozi z našimi naročniki.

 

Biro se v prvi vrsti zavzema za individualni pristop k projektiranju. Skozi preplet estetskih, funkcionalnih, inženirskih, socialnih, okoljevarstvenih, trajnostno-razvojnih, ekonomskih ter drugih praktičnih aspektov procesa projektiranja, nastajajo rešitve, ki optimalno izkoriščajo razpoložljive danosti, ter s tem izpolnjujejo pričakovanja naših naročnikov. Popolna predanost vsakem projektu in naročnikom s katerimi sodelujemo, so ključnega pomena za uspeh projekta in dolgoročno zadovoljstvo vseh udeleženih. Prepričani smo, da je predpogoj za ustvarjanje dobre arhitekture, simbioza med naročnikom in odprtim pristopom arhitekturnega biroja.

arhiland arhitektura | info@arhiland.com