Arhitekturni biro Arhiland ponuja široko paleto storitev s področja arhitekture. Polje našega delovanja zajema arhitekturo in prostor v njunem najširšem pomenu. Poleg zagotavljanja standardnih arhitekturnih storitev, našim naročnikom nudimo velik nabor individualnih arhitekturnih rešitev, vse s ciljem, da ustrežemo njihovim željam in potrebam. Le na tak način lahko zagotavljamo skrbno ukrojene storitve, ki so v skladu z merili in posebnimi situacijami, ki jih s seboj prinašajo posamezni projekti.

 

Glede na zahtevnost posameznih projektov v skladu s potrebami, angažiramo tudi kompetentne zunanje sodelavce z različnih področij. S tako oblikovanimi multidisciplinarnimi skupinami smo sposobni ponuditi najkvalitetnejše rešitve za potrebe naročnikov.

 

Pri svojem delu uporabljamo napredne konceptualne in analitične metode za razvoj idej. Imamo kritičen pristop pri procesu projektiranja, visok standard dvo in trodimenzionalnih predstavitev naših projektov prispeva k jasnim sporočilom idej.

Naši naročniki so gospodarske družbe, občine, zavodi, ministrstva, projektantske in inženiring organizacije ter individualni naročniki iz Slovenije in tujine.

 

 

Področja našega delovanja obsegajo:

 

ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE

Arhitektura

Urbanizem

Krajinska arhitektura

Notranja oprema

Industrijsko in grafično oblikovanje

Vizualizacija projektnih rešitev

 

VODENJE PROJEKTOV

Inženiring

Prostorske preveritve

Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij

Projektno in tehnično svetovanje

 

OSTALE STORITVE

Projekti rušitev

Načrti gradbenih konstrukcij

Načrti strojnih inštalacij

Načrti elektro inštalacij

Elaborat gradbene fizike

Elaborat varovanja pred hrupom

Elaborat akustike prostorov

Elaborat požarne varnosti

 

VODENJE GRADNJE

Priprava tehnične dokumentacije za razpis

Vodenje in nadzor nad gradnjo

 

arhiland arhitektura | info@arhiland.com