• stanovanjske stavbe
 • |
 • javne stavbe
 • |
 • poslovne stavbe
 • |
 • idustrijska gradnja
 • |
 • notranja oprema
 • |
 • študije
 • |
 • dizajn
 • |
 • natečaji
 • |
 • urbanizem
HIŠA A

Obstoječa lokacija je zelo specifična, saj konfiguracija terena pada od juga proti severu. Višinska razlika znaša 6m. Zasnova sledi obstoječemu terenu, z manjšo modifikacijo se oblikujeta dva platoja, na katera se navezuje hiša s posameznima etažama. Korpus hiše predstavljata dva volumna, ki pravokotno ležeč, eden na drugem tvorita celotni objekt. Spodnji volumen je namenjen bivanju, medtem ko so v zgornjem predvideni intimni prostori za stanovalce. Hiša kar v največji meri komunicira s svojo okolico, kar se manifestira z odpiranjem proti notranjemu atriju in terasi, ki se nadaljuje v odprt zunanji prostor, orientiran proti gozdu in potoku. Velikodušno odmerjene steklene površine skrbijo za optimalno osončenje vseh bivalnih prostorov in ustvarjajo optimalne pogoje za bivanje stanovalcev v prečudoviti okolici.

LOKACIJA: Zgornje Radvanje, Maribor, Slovenija I PROGRAM: Enodružinska hiša I LETO: 2013 I NAROČNIK: Privatni I VELIKOST: 200 m2 I ZUNAJA UREDITEV: 650 m2 I TEAM: Damir Černoga

arhiland arhitektura | info@arhiland.com