• stanovanjske stavbe
 • |
 • javne stavbe
 • |
 • poslovne stavbe
 • |
 • idustrijska gradnja
 • |
 • notranja oprema
 • |
 • študije
 • |
 • dizajn
 • |
 • natečaji
 • |
 • urbanizem
HIŠA LITERATURE – VOJAŠNIŠKI TRG

Koncept uprostorjanja hiše literature, ki predstavlja abstrahirano formo obstoječega objekta v vertikalnem in horizontalnem gabaritu v vzhodno polovico nekdanjih gospodarskih poslopij Minoritskega samostana na Vojašniškem trgu temelji na formaciji dveh trgov kot dveh različnih funkcionalno in ambientalno zaključenih enot, ki nista več med seboj prostorsko razmejeni, ampak povezani. Z umikom zahodnega dela podolgovatega gospodarskega poslopja ne dosežemo le vizualno in prostorsko integracijo obeh odprtih prostorov, ampak ponovno jasno izpostavimo Minoritsko cerkev s samostanom kot osrednjo prostorsko dominanto trga. Vojašniški trg na ta način postane nov mestni trg, ki povezuje kulturne vsebine na svojem južnem robu z javnimi vsebinami, umeščenimi v parter severne in zahodne tržne stranice. Etažo nižje ležeči odprt prostor med Lutkovnim gledališčem, Žičkim dvorom in hišo literature se preoblikuje v trg kulture kot osrednji prostor, na katerega se navezuje obod, namenjen raznovrstnim kulturnim vsebinam.

LOKACIJA: Maribor, Slovenija I LETO: 2010 I MENTOR: doc. Uroš Lobnik u.d.i.a., Marko Jauševec u.d.i.a. I TEAM: Iztok Trop I Nominacija – Piranesi student award 2011

arhiland arhitektura | info@arhiland.com