• stanovanjske stavbe
 • |
 • javne stavbe
 • |
 • poslovne stavbe
 • |
 • idustrijska gradnja
 • |
 • notranja oprema
 • |
 • študije
 • |
 • dizajn
 • |
 • natečaji
 • |
 • urbanizem
MEDIKO BMT

Predmetni projekt obravnava novo gradnjo objekta za zdravstveno dejavnost, v katerem se nahajajo specialistične ordinacije s pripadajočimi prostori. Konzolno nadkrita vhodna situacija, ki sledi gradbeni liniji se z vetrolovom navezuje na stopnišče z dvigalom in čakalnico, ki tvorita osrednji prostor vsake etaže. Čakalnice so zasnovane v odprtem tlorisu s steklenimi izrezi v fasadi, kar pripomore k veliki meri udobja in dobri orientaciji uporabnikov. Plašč objekta je predviden kot vzorčast monolit s posameznimi vertikalnimi perforacijami za svetlobne odptine. V severni fasadi je nameščena večja steklena površina, ki zagotavlja indirektno osvetlitev prostorov.

LOKACIJA: Maribor, Slovenija I PROGRAM: Zdravstvene ordinacije s spremljajočim programom I LETO: 2012 I NAROČNIK: BMT Mediko d.o.o. I VELIKOST: 780 m2 I ZUNANJE POVRŠINE: 480 m2 I TEAM: Damir Černoga, Iztok Trop

arhiland arhitektura | info@arhiland.com