• stanovanjske stavbe
 • |
 • javne stavbe
 • |
 • poslovne stavbe
 • |
 • idustrijska gradnja
 • |
 • notranja oprema
 • |
 • študije
 • |
 • dizajn
 • |
 • natečaji
 • |
 • urbanizem
HIŠA B

Hiša B je umeščena v gosto poseljeno območje stanovanjskih hiš. Zasnovana je kot atrijska hiša, ki oklepa zemljišče, pri čemer dva robova parcele zapolnjuje dvodelno telo stavbe, preostala dva robova zaobjamejo horizontalni zeleni elementi. Na ta način se tvori intimen zunanji prostor kamor se hiša s steklenimi elementi v celoti odpre in poveže notranji prostor z zunanjim. Z dinamično oblikovano stavbno maso odgovarja na specifične naravne pogoje in omogoča maksimalno osončenost, kvalitetne poglede mimo sosednjih stavb in energetsko učinkovitost.

LOKACIJA: Spodnje Radvanje, Maribor, Slovenija I PROGRAM: Enodružinska hiša I LETO: 2012 I NAROČNIK: Privatni I VELIKOST: 300 m2 I ZUNAJA UREDITEV: 550 m2 I TEAM: Damir Černoga, Iztok Trop

arhiland arhitektura | info@arhiland.com