• stanovanjske stavbe
 • |
 • javne stavbe
 • |
 • poslovne stavbe
 • |
 • idustrijska gradnja
 • |
 • notranja oprema
 • |
 • študije
 • |
 • dizajn
 • |
 • natečaji
 • |
 • urbanizem
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ - BLOK 6

V kompleksu TE Šoštanj je predvidena izgradnja novega bloka termoelektrarne s spremljajočimi objekti. Ob nameravani gradnji bloka 6 je s strani naročnika izražena legitimna težnja po celostni ureditvi kompleksa TEŠ-a, ki bi se naj sprva odražala na novih objektih, v poznejši fazi pa bi se aplicirala na celoten kompleks. Idejna zasnova celostne podobe z barvno študijo objektov bloka 6 sloni na iskanju izpovednih in estetskih kvalitet obstoječega, z razstavljanjem na posamezne, tematsko ločene sklope. Skozi analizo, ugotovitve in zastavljeno metodo, se celostna podoba postopoma oblikuje z intervencijami, ki posamezne dele s skrbno uvedbo dodatnih elementov in združevanjem obstoječih in dodanih elementov pomagajo ponovno sestaviti v harmonično celoto.

LOKACIJA: Šoštanj, Slovenija I PROGRAM: Idejna zasnova celostne podobe z barvno študijo objektov bloka 6 v termoelektrarni Šoštanj I LETO: 2012 I NAROČNIK: TEŠ d.o.o. I TEAM: Damir Černoga, Iztok Trop, Miha Milič

 

arhiland arhitektura | info@arhiland.com