• stanovanjske stavbe
 • |
 • javne stavbe
 • |
 • poslovne stavbe
 • |
 • idustrijska gradnja
 • |
 • notranja oprema
 • |
 • študije
 • |
 • dizajn
 • |
 • natečaji
 • |
 • urbanizem
EET TERMINAL V LUKI KOPER

Objekta EET, ki imata gabarite 170/170 m in 170/900 m in sta visoka 35+10 m zavzemata vidno mesto v novi luški panorami. Dobro sta vidna iz Koprske obvoznice, še posebej pa iz Ankaranske smeri. Cilj zasnove je razčleniti dolgo monumentalno fasado in na ta način izpolniti kriterije oblikovanja v okolju, ki ima izrazito industrijske značilnosti, navkljub dejstvu, da se nahaja neposredno ob morski obali in v bližini urbane poselitve. Inspiracija za razvoj ideje je morje, ki je dominanten element slovenskega Primorja. Predfasada s posameznimi segmenti – abstraktnimi valovi ponazarja morje in njegovo valovanje. Posamezni segmenti so sestavljeni iz nosilne podkonstrukcije in napete membrane, ki je lahko poljubnih barv in poslikav, z njeno svetloboprepustnostjo pa je mogoče dosegati različne svetlobne efekte.

LOAKCIJA: Koper, Slovenija I PROGRAM: Študija rešitve vizualne podobe fasade skladišča za razsuti tovor I LETO: 2007 I NAROČNIK: Luka Koper d.d. I UPORABNA POVRŠINA: 180.000 m² I FASADNI OVOJ: 112.000 m2 I TEAM: Marjan Pipenbaher, Petar Vekić, Damir Černoga, Aleksandar Vicko

arhiland arhitektura | info@arhiland.com