• stanovanjske stavbe
 • |
 • javne stavbe
 • |
 • poslovne stavbe
 • |
 • idustrijska gradnja
 • |
 • notranja oprema
 • |
 • študije
 • |
 • dizajn
 • |
 • natečaji
 • |
 • urbanizem
VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA LENT

Projekt rekonstrukcije in spremembe namembnosti severne ladje hale A iz 60 let prejšnjega stoletja v večnamensko športno dvorano obsega popolno transformacijo severne ladje in celotne zunanjosti objekta. Stavba bo dobilo novo obleko, ki se v barvno navezuje na sosednji Kolosej, pri čemer se razmerje med polnim in praznim izrazi kot kontrapunkt z novo teraso na strehi namenjeno gostinski dejavnosti. Okvir terase in nov nadstrešek pred vhodom, ki riše morfologijo terena ter povezuje glavna vhoda v obe dvorani sta obarvana v zlatorumeno barvo, kot marker novih vsebin. Sivo rumena barvna shema je implemntirana tudi v notranjosti, ki obsega vhodno avlo, dvorano, slačilnice in pisarne. Celostna prenova daje širšemu mestnemu prostoru novo vsebino in briše industrijski karakter obstoječe stavbe.

LOKACIJA: Maribor, Slovenija I PROGRAM: Rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječe hale v večnamensko dvorano I LETO: 2012 I NAROČNIK: TRI-CEPS d.o.o.I VELIKOST: 1.200 m2 I TEAM: Damir Černoga, Iztok Trop

 

 

arhiland arhitektura | info@arhiland.com