• stanovanjske stavbe
 • |
 • javne stavbe
 • |
 • poslovne stavbe
 • |
 • idustrijska gradnja
 • |
 • notranja oprema
 • |
 • študije
 • |
 • dizajn
 • |
 • natečaji
 • |
 • urbanizem
BAZEN RUŠE S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI

Predmetni projekt obravnava novo gradnjo pokritega bazena s spremljajočimi prostori. Objekt je zasnovan kot kubus ortogonalnih volumnov različnih širin in višin, njegova etažnost je K+P+1. Osrednji volumen tvori prostor, v katerem se nahajata dva bazena s pripadajočimi obbazenskimi površinami. V nadstropju se nahajata fitnes in wellness s spremljajočimi prostori. Bazenski del objekta, ki se odpira proti severu in zahodu je zasnovan kot pretežno steklen kubus, ki se navezuje na zunanji utrjen plato. Na ta način je omogočena raba bazenov za letno kopališče. Na južni strani maso objekta tvori pritlični fasadni podstavek z izrezi za svetlobne odprtine, ki predstavlja horizontalni element kompozicije.

LOKACIJA: Ruše, Slovenija I PROGRAM: Bazen s spremljajočimi prostori I LETO: 2006 I NAROČNIK: Občina Ruše I VELIKOST: 2.900 m2 I IDEJNI PROJEKT: dr. Matjaž Durjava u.d.i.a. I TEAM: Petar Vekić, Damir Černoga, Teja Kovač Lozar

 

arhiland arhitektura | info@arhiland.com