• stanovanjske stavbe
 • |
 • javne stavbe
 • |
 • poslovne stavbe
 • |
 • idustrijska gradnja
 • |
 • notranja oprema
 • |
 • študije
 • |
 • dizajn
 • |
 • natečaji
 • |
 • urbanizem
FAKULTETE_MASTER PLAN

Izhodišče pri oblikovanju prostora se nanaša na kvalitetno integracijo obstoječega z novim. Novo pomeni dodajanje vsebin v prostor, ki ustrezno dopolnjujejo in bogatijo polifunkcionalnost območja. S popolnim umikom prometa v podzemne garaže pridobimo velik odprt prostor, ki bo ohranil motiv drevoreda in ga nadgradil z zelenimi površinami, vodnimi motivi, odrtim prostorom za prireditve in mikroambienti. Oblikovalski pristop temelji na sintezi obstoječih prostorskih razmejitev in odnosov med volumni. Diagonalne povezave med objekti vzdolž Smetanove ulice predstavljajo okvir za tvorjenje osnovnih volumnov in oblikovanje odprtega prostora. Rezultat je neke vrste kontroliran kaos, ki daje prostoru dinamičnost in vedno se spreminjajočo perspektivo. Poseg zajema postavitev vstopne vertikale (1), Fakultete za arhitekturo (2), nove knjižnice TF, (3) in Akademije za likovno umetnost (4).

LOKACIJA: Maribor, Slovenija I LETO: 2009 I MENTOR: prof.dr.Grigor Doytchinov u.d.i.a., dr. Vesna Žegarac-Leskovar u.d.i.a. I TEAM: Iztok Trop

arhiland arhitektura | info@arhiland.com