• stanovanjske stavbe
 • |
 • javne stavbe
 • |
 • poslovne stavbe
 • |
 • idustrijska gradnja
 • |
 • notranja oprema
 • |
 • študije
 • |
 • dizajn
 • |
 • natečaji
 • |
 • urbanizem
GALERIJA NA LENTU

Nova galerija na Lentu je umeščena na območje mariborskih Benetk, ob Sodnem stolpu, ki predstavljajo zahodni rob starega mestnega jedra. Analiza območja je pokazala, da ima ta lokacija vse potrebne atribute za izgradnjo galerije, ki bo temu degradiranemu delu mesta vdahnila novo življenje. Galerija je sestavljena iz več kubusov različnih velikosti, ki so narinjeni eden preko drugega pod različnimi nakloni. Takšna forma je odgovor na zelo občutljivo lokacijo, saj se tukaj steka stari srednjeveški del mesta z novim. Galerija želi s svojo skulpturalno formo izstopiti iz anonimnosti in v človeku prebuditi zanimanje, vprašanja, obenem pa komunicira z ostalim stavbnim tkivom v neposredni bližini z enako višino in uporabljenimi materiali. Galerija odeta v pohorski tonalit in pločevino bo vsebinsko aktivirala tudi zapostavljen in propadajoč Sodni stolp. Na ta način z novim kavalitetno dopolnjujemo staro in postavljamo trdne temelje za nadaljnji razvoj in širšo prepoznavnost mesta.

LOKACIJA: Maribor, Slovenija I LETO: 2008 I MENTOR: Nande Korpnik u.d.i.a., dr. Vesna Žegarac-Leskovar u.d.i.a. I TEAM: Iztok Trop, Branko Čuček, Danijel Grabrovec, Vladimir Vogrin I Nominacija – Piranesi student award 2008

arhiland arhitektura | info@arhiland.com