• stanovanjske stavbe
 • |
 • javne stavbe
 • |
 • poslovne stavbe
 • |
 • idustrijska gradnja
 • |
 • notranja oprema
 • |
 • študije
 • |
 • dizajn
 • |
 • natečaji
 • |
 • urbanizem
ŠPORTNI PARK RUŠE Z VEČNAMENSKO DVORANO

Obravnavana lokacija Športnega parka Ruše je opredeljena kot območje športa, rekreacije in turistične dejavnosti v urbanem prostoru. Odlikuje jo atraktivna lega, saj je umeščena v neposredni bližini Drave in zelenih površin. Obstoječ objekt bazena Ruše jo razmejuje na južni in severni del. Investitor v sklopu Športnega parka Ruše namerava preurediti in na novo zasnovati območje obstoječih igrišč in zgraditi novo večnamensko dvorano za dvoranske športe in kulturne prireditve, ter celoten program povezati v smiselno zaključeno celoto.

LOKACIJA: Ruše, Slovenija I PROGRAM: Športni park z večnamensko dvorano I LETO: 2009 I NAROČNIK: Občina Ruše I VELIKOST: 4.500 m2 I ZUNAJA UREDITEV: 7.500 m2 I TEAM: Petar Vekić, Damir Černoga, Iztok Trop

arhiland arhitektura | info@arhiland.com