• stanovanjske stavbe
 • |
 • javne stavbe
 • |
 • poslovne stavbe
 • |
 • idustrijska gradnja
 • |
 • notranja oprema
 • |
 • študije
 • |
 • dizajn
 • |
 • natečaji
 • |
 • urbanizem
DEM III OBJEKT CENTRA VODENJA DRAVSKIH ELEKTRARN

Zaradi predvidenega centralnega vodenja DEM je predvidena prostorska širitev poslovnih kapacitet ob centralnem sedežu podjetja Dravske elektrarne Maribor d.o.o. Monolitnost, ki je lastnost obstoječih objektov, se v igri arhitektonske govorice aplicira na novo zgradbo. Forma in prostorska orientacija novega objekta izhajata iz objekta HE Mariborski otok, kot dominante širšega prostora in tvorita drugi element zasnove. Arhitektonske danosti obravnavanega prostora, monolita obstoječih poslovnih objektov ter proporci in orientacija objekta elektrarne tvorijo preplet različnih arhitektonskih karakterjev, ki se zrcalijo v novem objektu in se na specifičen način integrirajo v prostor. Predvsem nova orientacija prinaša v dosedanjo monotonijo prostora novo dinamično komponento, ki proti zahodu zaključuje oblikovno celoto kompleksa.

LOKACIJA: Maribor, Slovenija I PROGRAM: Poslovni objekt s pisarnami in spremljajočimi programi, zunanja ureditev I LETO: 2008 I NAROČNIK: Dravske elektrarne Maribor d.o.o. I VELIKOST: 4.000 m2 I ZUNAJA UREDITEV: 300 m2 I TEAM: Petar Vekić, Miha Milič, Teja Kovač Lozar, Damir Černoga

arhiland arhitektura | info@arhiland.com